Venteliste


AB Højen - EF Højen

Venteliste

Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge.


A. Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning

af bolig eller til en person, der er beslægtet med andelshaveren i lige op- og nedstigende linie,

eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste

år før overdragelsen.


B. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der

først er indtegnet på ventelisten gårr forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold

til det første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig

frigøres, således at indstillingsretten vedrø¸rende den således ledigblevne bolig, overlades

til den fraflyttende andelshaver.


C. Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen efter indstilling fra en andelshaver. Hver andelshaver eller flere andelshavere, der i fællesskab ejer en andel, er kun berettiget til at have en person indstillet på ventelisten. Den, der først er indtegnet på ventelisten får forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte, at de indtegnede en gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers kan slettes.

Hvis nogen slettes på grund af manglende bekræftelse, skal den pågældende orienteres skriftligt.


D. Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.

Foreningen har ingen pligt til at oprette de under pkt. B og C nævnte ventelister. Er der oprettet venteliste, har bestyrelsen på begæring af den fraflyttende andelshaver pligt til at anvise en ny andelshaver inden 6 uger fra begæringen, idet andelshaveren i modsat fald herefter frit kan foretage indstilling efter pkt. D.

Venteliste.


Husk at meddele foreningen, hvis du ikke ønsker at stå på venteliste mere.

Du skal mindst en gang om året meddele foreningen om du fortsat ønsker at stå på ventelisten.

Såfremt du ikke senest på årsdagen for din oprettelse, fornyr dit medlemsskab, kan du risikere at blive slettet. 

1.    23-04-17     Bjarne Rosgaard               40304049      rossi@nyraad.net     m.carport

 

2.    24.04-17      Bjarne Rasmussen            29130409      brjt@live.dk      m.carport

 

3.    30-10-17      Conrad Jørgensen           29382663      jetteconrad@dbmail.dk     90- 100m2 m.carport

 

4.    04-11-17      Mikael Olsen                     24206238       mikael4760@gmail.com

 

5.    02-04-18      Ole Nielsen                        26393001         olerie1@hotmail.com        90 m2 m. carport

 

6.    04-09-18      Helge Hansen                   21609133          hhconsul@adr.dk

 

7.    12-10-18       Allert og Bonnie Nielsen  21683831         jbonnienielsen@hotmail.com   m.carport  x

 

8.    12-10-18       Charlotte Mai Nicolaisen 22565242       cha.mai.nico@gmail.com    m.carport      x

 

9.    22-11-18      Xavier Destremau                                       xavierdestrem@gmail.com

10. 22-03-19       Freja Johannesen                                      frejashjerte@gmail.com

11. 02-09-19       Anne-Birgitte Lohse                                   anne.lohse@hotmail.com      90m2 uden carport

Kontakt

Fmd Poul Mortensen

Olsbjergvej 125


Tlf. 61786974

Email:poulmortensen@outlook.com
Fejl på vinduer og døre.


Kontakt :

Renee Møller Nr.129

Tlf.25656923

Mail: jorn.renee@gmail.com

Ved indbrud og efterfølgende behov for afdækning af vinduer el. døre kontaktes :
Bakkebølle Husene

Tlf. 40866393

AB Højen 2018